YÖNTEMLER

AİLE VE EVLİLİK TERAPİSİ


AİLE VE EVLİLİK TERAPİSİ

Aile sisteminde 'biz' kavramnına yeterli ve doğru bakım veremem, iletişim ya da ilişki sorunları ile ilişkili yakınmalar sıklıkla ön plana çıkmaktadır. yapılandırılmış, ailenin var olan sorunlarını en doğru biçimd etspit etmek ve etkili ve ksıa süreli çözüm ve yeniden öğrenme temelli bir çalışma süreci aile terapisnini oluşturmaktadır. Aile terapisi sıklıkla eş sisteminde çalışılan bir konu olmakla birlikte, diğer aile üyeleri ile de çalışılabilir.