YÖNTEMLER

HİPNOZ / HİPNOTERAPİ


HİPNOZ / HİPNOTERAPİ

HİPNOZ NEDİR?

hipnoterapi

İnsanlık tarihinde eski dönemlerden itibaren farklı isim ve amaçlarla kullanıldığı bilinen HİPNOZ’un tedavi amaçlı kullanımı F. Anton Mesmer ile ‘manyetizma’ ismi ile başlamış olup İskoç hekim James Braid tarafından ‘HİPNOZ’ kelimesi ilk defa kullanılarak literatüre girmiştir.

Uyku ve uyanıklıktan farklı bir bilinç hali olan Hipnoz esnasında kişi kendisine verilen telkinleri yapmaya eğilimli durumdadır.

KİMLER HİPNOZ OLABİLİR?

Nüfusun %10-20’si hızla derin hipnoza girebilir iken %10 luk bir grup derin hipnoza girememektedir. Arada kalan çoğunlu ise bisiklet sürmeyi kendi hızında öğrenir gibi hipnoz olabilme ve derinleşebilme süreci ilerlemektedir. Ancak hipnoza girebilmesi için kişinin istekli, gönüllü ve meraklı olması esastır. Ayrıca konsantrasyon ve hayalgücü becerileri iyi düzeyde olan kiler daha kolay hipnoz olabilmektedir.

HİPNOZLA İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER…

  • ‘uyuyarak mı iyileşeceğim?’: hipnoz bir uyku hali değildir. Beyin görüntüleme çalışmaları, hipnoz esnasında elde edilen verirlin uyanıklık haline ile uyumlu olduğunu göstermektedir.
  • ‘ya uyanamazsam’: uyku hali olmayan bir süreçten uyanmazsınız, ÇIKARSINIZ. Hipnoz literatüründe çıkamayan bir vaka öyküsü yoktur.
  • ‘istemediğim şeyler yaparsam’: hipnoterapi sürecinde danışanın da terapistinde terapi hedefleri vardır ve hipnoz esnasında bunlar planlı bir şekilde çalışılır. Ayrıca hipnoz esnasında olacaklar kişinin değerleri ile sınırlıdır.
  • hipnoza girenler güçsüz insanlardır, kolay yönetilebilir kişilerdir’: Hipnoza yatkınlık ile ilgili çalışmalarda bu şekilde ortak kişilik özellikleri saptanmamaktadır. Hipnoz olabilmek hipnozitör ile ilgili değildir, kişinin yatkınlığı ile ilişkilidir.

HİPNOTERAPİ NEDİR?

Hipnoz kendi başına kişi için bir değişim yaratmaz. ‘hipnoz’ ve ‘terapi’ kelimelerinin birleşiminde oluşan HİPNOTERAPİ, kişinin hipnozda olduğu ve telkinleri almaya ve uygulamaya daha yatkın olduğu bilinç durumunda iken, kişinin değişim/terapi amacına uygun terapi müdahalelerinin uygulanmasıdır. Hipnoz esasında hipnoterapist yetkin olduğu terapi yöntem ve müdahalelerini DAHA ETKİLİ, DAHA KOLAY, DAHA AÇIK, DAHA HIZLI uygulayabilmek için uygun bir ortama sahip olur.

HİPNOTERAPİNİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Hipnoz genel tıpta kronik ağrı yönetimi, ağrısız doğum, anestezisiz ameliyat, diş tedavi ve cerrahisi gibi alanlarda hipnoaneljezi ve hipnoanestezi fenomenleri dolayısıyla uzman HEKİMLER tarafından kullanılmaktadır.

Hipnoterapi sürecinde ise sıklıkla;

-Bağımlılık (alkol/madde/kumar vs)

-Özellikle SİGARA BAĞIMLILIĞI

-Yeme Bozuklukları

-Obezite/Kilo yönetimi

-Kaygı Bozukluları (panik bozukluk, okb, sosyal fobi vs.)

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu

-Depresyon

-Cinsel İşlev Bozuklukları

-Dürtü Kontrol Sorunları

-Kekemelik

-Enürezis (idrar kaçırma), enkoprazis (kaka kaçırma)

-Sınav Kaygısı

-Performans Geliştirme

alanlarında kullanımı yaygın ve etkilidir.