YÖNTEMLER

Psikolojik Testler ile Değerlendirme


Psikolojik Testler ile Değerlendirme

Psikolojik Testler ile Değerlendirme, var olan psikolojik yakınmaların şiddet ve sıklığını niceliksel olarak belirlemek; genel kişilik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak; nasıl bir yaklaşıma kişinin daha iyi yanıt verbeileceği hakkında bir önbilgi geliştirmek amaçlı uyguladığım bir takım piskolojik testlerdir. Psikoterapi sürecinde kişinin şimdiki yakınma ve şiddetini değerlendirmek kadar terapi sürecinde değişimin miktar ve hızını değerlendirmek amaçlı da kullanmaktayım. Diğer taraftan psikiyatri uzmanı tarafından istek ve yönlendirmede kişilik yapısı ve psikopatoloji durumu değerlendimesi amaçlı test uygulaması yapılmakatadır.

Sıklıkla uyguladığım testler; 

-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

-Tematik Algı Testi (TAT)

-Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (CAT)

-Cümle Tamamlama Testi (CTT)

-Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R),

-Kısa Kognitif Değerlendirme

-MOCA

-Beck Depresyon Envanteri

-Beck Anksiyete Envanteri