YÖNTEMLER

Yöntemler

Göz Hareketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma-EMDR

Bilişsel Davranışçı Terapi-BDT

Motivasyonel Görüşme

Destekleyici Terapi

Psikolojik Testler ile Değerlendirme