YAZILARIM

NEVROZ NEDİR?


NEVROZ NEDİR?

NEVROZ; kişinin beklentileri ile gerçeklikleri birbiri ile uyuşmadığında ortaya çıkan huzursuzluk, kaygı,sinirlilik ve bunaltı gibi duygusal belirtiler; titreme, terleme, baş dönmesi, kalp çarpıntısı ve nefes alma güçlüğü gibi bedensel belirtiler, kişinin günlük işleyişindeki davranışlarda değişim ve bozulma gibi davranışsal belirtiler ile karakterize bir durumdur. Bununla birlikte nevrotik kişilerin gerçek ile bağlantısı kopuk değildir. Kendilerindeki değişimin farkındadırlar, büyük ölçüde günlük işlevselliklerini devam ettirme isteği ve çabasındadırlar. Kaygı bozuklukları, somataform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar ve duygudurum bozuklukları nevroz çeşitleridir. Nevroz başlığı altındaki duygusal, bedensel ve davranışsal değişimler kişinin istekliliği ön koşul olmak üzere profesyonel bir destek ile değişebilir ve yeniden düzenlenebilir.