YAZILARIM

YAYGIN ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU


YAYGIN ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU

Kaygı günlük yaşantımızın olağan ve gerekli duygularından birisidir. Bir düzeyde kaygı bizim günlük yaşam sorunlarımızı çözebilmemiz, gerekli doğru koruyucu önlemleri alabilmemiz için oldukça gereklidir. Ancak , devamlı, yüksek düzeyde ve durumla uyumlu olmayan bir biçimde ve en az altı ay devam eden ve gün boyu süren kaygı durumu   YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU olarak değerlendirilir.

 Yaygın anksiyete bozukluğu olana kişiler tüm günlerini olabilecek en kötü, felaket senaryolarını düşünür, olumsuz olasılıkları abartılı/gerçek dışı bir düzeyde değerlendirir, kendi ya da diğerlerinin gücü, dayanıklılığı, başa çıkma becerileri üzerine bozuk düşünceler geliştirir, tam bir kontrol kaybı algısı içindedir ve bu nedenle günlük hayat aktivitelerini yerine getirmeyi engelleyecek düzeyse bir kaygı içindedirler. Bu kaygı konuları para,iş,sağlık ve ilişkiler için olabilir. Bu sürekli yüksek düzey kaygı içinde olan kişilerin yorgunluk, dikkat güçlükleri, aşırı uyarılmıştık, uykuya dalma güçlüğü da sık uyanma gibi yakınmaları belirgindir. Bu yakınmalara çarpıntı, kas ağrısı, mide sorunları, titreme gibi bedensel yakınmalar da eşlik edebilir. Bu nedenle Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan kişilerde sürekli önlem alma, kontrol davranışlarında artma ya da belirgin kaçınma davranışları gözlenir. Bu durum ters bir etki yaparak işlevsel olmayan felaketleştirilmiş düşünceleri besler ve daha güçlü, sık hale gelmesine hizmet eder ve kişi bu döngüden kurtulamaz hale gelir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu çözümü olan bir durumdur.

Bu belirtileri kendinizde farkediyorsanız bir uzmana başa vurmanızı öneririm.