YAZILARIM

ÖZGÜL FOBİ


ÖZGÜL FOBİ

 

Eski adı basit fobi olan ÖZGÜL FOBİ, belirli durum ya da nesnelere karşı hissedilen mantıksız ve aşırı korku durumudur. Hayvan fobisi (kedi, köpek, yılan, fare, örümcek gibi), yükseklik korkusu, kan ve yaralanma korkusu, uçak korkusu, kapalı alan korkusu, açık alan korkusu, gökgürültüsü korkusu, yutma korkusu, yalnız kalma korkusu, karanlık korkusu en sık karşılaşılan gibi türleridir. Kişi bu durum ya da nesneler ile karşılaştığında mantıksız düzeyde korku hissederken çarpıntı, göğüste sıkışma, el-ayaklarda uyuşma/karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, kasılma gibi bedensel belirtiler hisseder. Gerçek bir tehlike karşısında hissedilen korku mantıklı bir korku olsa da , mantıklı-mantıksız korku belirtileri aynı olduğundan kişi bu bedensel belirtileri de yaşamaktan korkmaktadır. Başlama yaşı düşük ve toplumda yaygınlığı en yüksek gibi türü olmasına karşın bu konuda yardım alma talebi en düşük düzeydedir. Bunun temel nedeni bu tür korkuların kişilik özelliği, huy gibi değerlendirilmesi; bir tedavisinin olduğunu bilmeme ya da tedavi olma şartının fobi ile ilişkili olması sıralanabilir. Erken yaşta başlangıç özelliği nedeniyle ile Kişiler fobik durumlarından kaçınma davranışları içeren bir yaşam dizayn ettiklerinden yardım aramayabilirler. Ancak içinde bulundukları durum nedeniyle fobileri bir yaşamsal ve anlamlı engel oluşturduğunda yardım Aramaya başlarlar. Örneğin uçak fobisi olan mühendise uluslararası bir şirketten gelen, sık uçak ile yurtdışı gezileri içeren bir iş teklifi alması; kan ve iğne fobisi olan kişinin hamile kalmak istemesi ya da keonik bir hastalığının ortaya çıkması; diş doktoru ve iğne fobisi olan bir kişinin ciddi diş problemi çekmesi; kedi fobisi olan bir kişinin fobisinin sokaklarda gezmesine engel olma durumuna gelmesi, unutamamak ve boğulma döviz olan kişinin fobisinin katı yiyecek yemesine engel düzeye gelmesi gibi durumlarda terapi için başvuran danışanlarım oldu. Özgül fobi bazen bir travmatik yaşam deneyimi sonrasında ortaya çıksa da çoğunlukla genetik nedenlere bağlanmakta olan doğuştan gelen değişimi belirlenmektedir. Özgül fobide başta bilişsel davranışlı terapi olmak üzere terapotik yöntemlere iyi yanıt veren bir durumdur. Gevşeme yöntemleri ve psikoeğitimi takip eden seanslarda, fobinin ne olduğuna ya da şiddetine göre gerçek yaşamda ya da hayalde aşamalı maruz bırakma yöntemi ile genel olarak çalışmaktayım. Ancak travmatik bir yaşam deneyimi eşlik ettiğinde EMDR (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) terapisini hızlı bir ilerleme sağlamak için uygulamaktayım.