Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığında; 10-19 yaş arası ergen ve gençlerin gerek bireysel gerek okul ile ilişkili psikolojik sorunlarını ele almaktayım. Bu süreçte gerek ergen ile bireysel olarak destekleyici,başa çıkma becerileri kazandırma, gerçekçi düşünce tarzı geliştirme veya davranışsal değişim dizayn edebilme amaçlı görüşmeler uygulamaktayım. Ayrıca ebeveynlere danışmanlık sürecinde onların çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili sorunlar ve çözüm yollarını içerecek şekilde görüşmeler yürütmekteyim. Sıklıkla çalıştığım sorun alanları şu şekilde sıralanabilir: -Benlik ve kimlik gelişimi sorunları, kimlik oluşturma buhranı -Travmatik yaşam olaylarına maruz kalma -Akran zorbalığı -Otorite figürleri ile çatışmalar -Arkadaş grupları ile çatışma -Aile ile ilişki sorunları -Boşanma süreci güçlükleri -Karşı cins ile ilişkiler -Riskli davranışlar, davranış problemleri -Kendisine zarar verme eğilimi -Madde kullanımı -Telefon-online oyun vs. bağımlılığı -Okula uyum güçlüğü -Akademik sorunlar -Sınav kaygısı -Gelecek kaygısı -Sosyal izolasyon -Depresif duyguduurm -Kaygılı duygudurum