Bireysel Danışmanlık

Bireylerin karşılaştıkları kişisel, akademik, sosyal, psikolojik anlamdaki sorunları ile başa çıkabilme becerileri kazanmalarına yönelik; duygu ve davranışlarının nedenlerini anlama, kişisel gelişimlerini beklentilerine uygun bir şekilde ilerletme ve özünde kendisini daha iyi tanımaya dayanan bir süreç içinde bireysel görüşmeleri yürütmekteyim. 

Sıklıkla çalıştığım alanlar;​

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Fobiler (korkular)
 • Bağımlılık (alkol-sigara-madde-kumar-internet vs)
 • Travma sonrası Stres Bozukluğu
 • Kompleks Travma
 • Uyum Bozuklukları
 • İlişki sorunları
 • Kronik psikiyatik hastalık ve tedavi sürecine uyum güçlükleri
 • Öfke kontrol problemi
 • Sınav kaygısı
 • Yas
 • Yeme Bozuklukları
 • İletişim sorunları
 • Stres yönetimi
 • Özgüven problemleri
 • Kişisel gelişim